Strona główna  |  Statut  |  Galeria

Dzisiaj jest:
Urząd Marszałkowski
w Lublinie

Starostwo Powiatowe
Tomaszów Lubelski

 
 Urząd Miejski
w Łaszczowie

 
 
 

Strona główna -> zarząd

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "FENIKS" w dniu 19 lutego 2016 roku dokonało zmian w statucie Stowarzyszenia, dokonało wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej których składy to:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
 
 • Krystyna Niedużak - prezes
 • Zygmunt Sochan - wiceprezes
 • Zofia Rak - wiceprezes
 • Monika Iżyńska-Steciuk - sekretarz
 • Helena Sapiłko - skarbnik
 • Janusz Puchała - członek
 • Marek Bielecki - członek
 • Mieczysław Osuch - członek
 • Stanisława Parnicka - członek
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
 • Zdzisława Sobolewska - przewodnicząca
 • Roman Karwan - sekretarz
 • Edward Witkowski - członek


Autor: PN


©copyright 2016 Stowarzyszenie "FENIKS"