Strona główna  |  Statut  |  Galeria

Dzisiaj jest:
Urząd Marszałkowski
w Lublinie

Starostwo Powiatowe
Tomaszów Lubelski

 
 Urząd Miejski
w Łaszczowie

 
 
 

Strona główna -> misja

Misja Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wzbogacania i utrwalania wszechstronnego rozwoju Gminy Łaszczów, a w szczególności:

  • wspieranie wszechstronnego rozwoju działań kulturalno-oświatowych, kultury fizycznej i sportu,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • działania integrujące społeczność naszej gminy,
  • udzielania wsparcia organom samorządowym Gminy Łaszczów na rzecz przedsięwzięć ułatwiających życie jej mieszkańcom.Autor: RD


©copyright 2016 Stowarzyszenie "FENIKS"